EtusivuUutisetPaikallinen yhteistyö vähentää hiilijalanjälkeä

Paikallinen yhteistyö vähentää hiilijalanjälkeä

Helatukku Finland Oy ja Suomen Helakeskus Oy luottavat paikalliseen kumppanuuteen Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n (LY) kanssa. HTF Group Oy konserniin kuuluvat yhtiöt ottavat ympäristövastuullisuuden tosissaan ja yhtiöissä on otettu mm. jätemateriaalien lajittelu osaksi toiminnan arkea.

Työtä ympäristön hyväksi on tehty jo pitkään ja viime vuosina sitä on tehostettu entisestään, jonka ansioista myös hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä. Katseet ovat totta kai tulevaisuudessa, uusia tavoitteita seuraaville vuosille on asetettu ja niitä kohdin työskennelläänkin yhdessä paikallisella yhteistyöllä. Näin kehitetään myös yhtiöiden kokonaisliiketoimintaa vastuullisesti.

 

SUOMEN LAAJIN HELOITUSVALIKOIMA

Suomen Helakeskus Oy on helojen maahantuontiin ja palveluihin erikoistunut yli 50 vuotta toiminut tukkuyritys. Suomen Helakeskuksella on valtakunnan laajin tuotevalikoima, joka koostuu keittiö-, kylpyhuone-, ja kalusteteollisuuden helatarvikkeista. Myyntituotteita ovat mm. saranat, vetimet, sisustuslevyt, laatikosto ja kiskot, kaluste- ja liukuovet, sekä kylpyhuone- ja keittiöaltaat.

Helatukku Finland Oy on tuhansille asiakkaille rakennus- ja kalusteheloja toimittava tukkuliike. Helatukun asiakkaita ovat mm. puusepät, rautakaupat ja sisustusliikkeet, keittiö- ja kiintokalustevalmistajat sekä esim. huonekaluteollisuus. Myyntituotteita ovat mm. vetimet, laatikostot ja kiskot, sisustuslevyt, säilytysjärjestelmät, jätelajittelumekanismit sekä valaistusratkaisut.

Yhtiöt kuuluvat HTF Group-konserniin, joka on suomalaisten yrittäjien omistama energinen noin 70 henkilön ammattitaitoinen yhteisö. Konsernin varastoista löytyy yli 7000 erilaista tuote- ja palveluratkaisua asiakkaita varten. Konserni haluaa olla yhdessä kumppaniensa kanssa kehittämässä suomalaista rakennus- ja kalustealaa ja turvaamassa sen tulevaisuutta. Tavoitteena on tarjota asiakkaille lisäarvoa ja kilpailuetua kotimarkkinoilla kymmenien vuosien kokemuksen tuomalla ammattitaidolla, vahvalla kansainvälisellä hankintaosaamisella, toiminnanohjausratkaisujen, logistiikkaa helpottavien työkalujen ja erilaisten räätälöityjen suunnittelu- ja asennuspalveluiden avulla sekä innovatiivisella otteella uuden kehittämiseen.

INNOVATIIVISET YMPÄRISTÖNHUOLTORATKAISUT VASTUULLISEN YRITYKSEN TARPEISIIN

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy on lähes 40 vuotta toiminut jätehuoltoalan perheyritys. Jätehuollon ydinpalveluita tarjotaan Etelä-Pohjanmaalla ja materiaalien käsittely- ja kierrätyspalveluja valtakunnallisesti. Päätoimipiste on Seinäjoella ja Ylistaron Teräsmäessä sijaitsee yksi Suomen suurimmista jätemateriaalien vastaanotto- ja käsittelylaitoksista Kierrätysareena. LY kerää, vastaanottaa, käsittelee ja kierrättää mm. yritysten, kaupan, teollisuuden, rakennustoiminnan, maatalouden sekä muiden jätehuoltoalan toimijoiden jätevirtoja.

LY tarjoaa kattavan palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaisesti eriytetystä logistiikasta automatisoituun lajitteluun Kierrätysareenalla. Palveluprosessi sisältää yksilöllisesti räätälöidyn jätehuoltosuunnitelman, sen toteuttamisen sekä ylläpidon, seurannan ja kehittämisen yhdessä asiakkaan kanssa vastuullisuusnäkökulmat huomioon ottaen.

Kokonaisprosessin hyödyt niin ympäristön kuin liiketoiminnankin näkökulmasta kumuloituvat nykyaikaisen käsittelyn toteuttamisessa ja kierrätysraaka-aineiden sekä energiatuotteiden tuotannossa sekä tehokkaassa

logistiikassa. LY:n käsittelemästä jätemateriaalista hyödynnetään 99,5 % joko materiaalina tai energiana. Käytössä olevien toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmien datan avulla asiakkaat voivat reaaliaikaisesti seurata omia jätetietojaan sekä muodostaa monipuolisia raportteja, esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä, joita voi suoraan hyödyntää vastuullisuustyössä.

KUMPPANUUTTA KIERTOTALOUDESSA

HTF Group-konsernin toimitusjohtaja Ari Pölkky on ollut tyytyväinen yhteistyöhön LY:n kanssa. Erityisesti hän korostaa sitä, että LY:llä reagoidaan nopeasti ja joustavasti asiakkaan pyyntöihin ja tarpeisiin. Konkreettisia neuvoja ja apuja saa aina pyydettäessä ja apu on lähellä. Henkilökohtainen palvelu onkin tärkeää, sillä vaikka digitaaliset järjestelmät ovat erinomaisia apuvälineitä, ei ihmisiä sovi unohtaa liiketoiminnan kantavana voimana. Hän pitää erityisen hyvänä asiana sitä, että LY:llä asiakkaat halutaan tuntea, niin kuin he itsekin HTF Groupilla arvostavat yhteisöllisyyttä, välittämistä, rohkeutta ja luotettavuutta.

– Syntypaikkalajittelusta pyritään aina tekemään asiakkaalle helppoa ja tehokasta. Tutustumme yrityksen toimintaan ja kartoitamme yrityksen jätemateriaalit, määrät ja lajittelun resurssit. Suunnittelemme ja opastamme toimintatavat sekä seuraamme yhdessä asiakkaan kanssa jätehuollon kehitystä ja voimme tehdä korjaavia toimenpiteitä joustavasti. Tuemme ympäristövastuullisuustyötä raportointijärjestelmällä, josta asiakas voi itsekin seurata tyhjäysvälejä, jätemääriä, kierrätysastetta ja päästöjä. Paikallisena toimijana haluamme tarjota asiakkaillemme joustavuutta, nopeaa reagointikykyä ja henkilökohtaista palvelua. HTF Groupin kanssa on ollut mukava työskennellä, sillä heillä on hyvin tavoitteellinen ja positiivinen asenne lajittelun ja kierrättämisen toteuttamisen suhteen, LY:n hallintojohtaja Katja Hautamäki kertoo.

LIIKETOIMINNAN VASTUULLINEN KEHITTÄMINEN

HTF Group-konsernin Seinäjoella toimivilla päätoimipisteillä Helakeskuksella ja Helatukulla lajitellaan mm. pahvit, metallit, lasit, muovit, puumateriaalit ja energiajae. Jokaiselle jakeelle on oma helposti saavutettava ja asemoitu keräysastiansa ja selkeät opasteet. Henkilökunta on motivoitunut lajittelemaan, sillä se on tehty helpoksi ja tehokkaaksi. Kokonaishyödyntämisaste on jo 100 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että kaatopaikalle menevää hyödyntämiskelvotonta jätettä ei tuoteta ollenkaan. Toiminnan laajentuessa kokonaisjätemäärät ovat kasvaneet, mutta toimiva lajittelu niin syntypaikalla kuin Kierrätysareenallakin on taannut kierrätyksen onnistumisen hyvin. Kierrätysaste on tällä hetkellä jo noin 50 prosenttia.

Järjestelmien tuottama data on erittäin hyödyllinen yhtiöiden ympäristövastuullisuustyössä. Saadun datan avulla pystytään tarkastelemaan niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä toiminnan kehitystä. Varsinkin materiaalimäärien kasvaessa joudutaan usein tekemään korjaavia toimenpiteitä, jotta henkilöstön työtavat, astioiden määrät, koot ja asemoinnit toimivat optimaalisesti ja tehokkaasti. Tavoitteena on vieläkin parempi kierrätysaste, jolloin tällä hetkellä energiantuotantoon päätyvä materiaali saataisiin lajiteltua entistä paremmin kierrätettäviksi materiaaleiksi, sitä kohti tehdään yhdessä työtä.

Syntyvien jätejakeiden kierrätyksen ja hyödyntämisen lisäksi HTF Groupissa on kiinnitetty huomiota myös muihin päästöjä aiheuttaviin tekijöihin. Esimerkiksi Suomen Helakeskus Oy:ssä käytettävä sähkö on tuotettu täysin hiilidioksidivapaasti ja samaan ratkaisuun tullaan siirtymään kaikissa konserniyhtiöissä määräaikaisten sopimuskausien päättyessä. Tänä vuonna aloitettu vastuullisuusraportointityö on lisäksi merkittävä kehitysaskel kohti entistäkin vastuullisempaa tulevaisuutta niin ympäristön, henkilöstön kuin hallinnonkin osalta.

– Olen ylpeä siitä, miten hyvin olemme saaneet yhtiöissämme kierrätyksen ja ympäristövastuullisuuden osaksi jokapäiväistä toimintaa. Kiitos siitä kuuluu ilman muuta henkilöstöllemme, mutta myös Lakeuden Ympäristöhuollolle, joka on ymmärtänyt työmme hektisen luonteen ja mahdollistanut tehokkaan tavan lajitella kaiken kiireen keskellä, Ari Pölkky summaa.

 

Copyright © 2024 Helatukku
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ostoskori